Presentation


Företaget / Vi har bedrivit sotningsverksamhet sedan 1999.

Vi startade i Strömstads kommun 1999-11-01.

Sen övertog vi sotningsverksamheten i Tanums kommun 2001-04-01.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta de lagstadgade sotningsarbetena så som Sotning, Rengöring och Brandskyddskontroll av Eldstäder, Rökkanaler och Imkanaler från storkök.

Nedanstående tjänster utförs i hela landet:

Så som Besiktningsarbeten av eldstäder och rökkanaler, efter soteld, vid husköp och markarbeten/sprängningar samt vid nyinstallation / ändring av eldstad och, eller rökkanal.

Vi utför obligatorisk ventilations kontroll (OVK) samt rensning och injustering av ventilationskanaler.

Vi tecknar också Serviceavtal med företag / fastighetsägare för regelbunden tillsyn av ventilationssystem.

Vi tecknar också Serviceavtal med fastighetsägare inom Strömstad och Tanums kommuner, för tillsyn av sommarstugor.

Vi utför våra åtaganden med hög kvalitet och kompetent personal.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.