Sotning


MINSKA BRANDRISKEN OCH SPARA ENERGI MED REGELBUNDEN SOTNING.

Räddningstjänsten i din kommun har ansvar för att sotningen utförs.

Skorstensfejarmästaren och hans personal utför sotningen på uppdrag av kommunen.

Sotning och rengöring av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler till storkök som är i bruk, skall sotas och rengöras enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kommunerna bestämmer frister för hur ofta det skall sotas/rengöras och  sotningstaxan.

Ni kan länka er vidare till kommunernas hemsidor, för mer information om frister och taxor.

Om en eldstad med rökkanal inte har sotads eller varit i bruk, på tre år skall den kontrolleras innan den får tas i bruk.

  • Vi utför alla arbeten inom sotning.
  • Sotar din eldstad och rökkanal.
  • Sotar din värmepanna och rökkanal.
  • Rensar ur rökkanaler vid tjärbildning.


Spara pengar och värna om miljön.

Gör en ekonomi sotning.

Vi kan sota / rengöra Er värmepanna oftare, efter överenskommelse.

Eldar man med olja, pellets, flis, spannmål eller ved, kan man spara en hel del på att göra en så kallad ekonomi sotning i mellan de vanliga sotningarna, det är även bra ur miljösynpunkt.

Vi rensar ur kajbon och andra hinder i rökkanaler och ventilationskanaler.

Vi monterar även skorstensgaller på toppen av skorstenar, för att hindra fåglar att bygga i kanalerna.

Vi säljer Optizon ett medel som tar bort och förhindrar tjära i eldstäder och rökkanaler.(se under försäljning).

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.